Pokemon Karten 127 Stück mit Album

Preis: EUR 150,00
Verkaufe meine Pokemon Karten Sammlung es sind 127 Stück. Karten sind gebraucht. Es waren die ersten Pokemon Karten die rausgekommen sind manche sind in anderer Sprache nicht alle deutsch. Dabei sind Elektek de, Magnetilo Rocket eng, Elekid eng, Elektek Promo de, Pikachu de, Elektek de, Pikachu Promo de, Pikachu de, Fliegendes Pikachu Promo de, Voltoball Rocket eng, Raichu eng, Lektrobal de, Zapdos de, Raichu de, Ponita Rocket eng, Gallopa Rocket eng, Fukano de, Arkani de, Magmar de, Magmar eng, Glumanda Rocket eng, Magmar eng, Vulnona de, Glutexo Rocket eng, Fukano de, Glutexo de, Machop Rocket eng, Maschock Rocket de, Machomei de, Diglett Rocket eng, Kicklee de, Nockchan de, Kapoera de, Quappo de, Kicklee eng, Rasaff de, Gligar eng, Rasaff Rocket de, Knogga de, Sandamer de, Rizeros de, Mogelbaum de, Geowaz de, Larvitar eng, eine chinesische karte is dabei so ein Reh, Granbull de, Griffel de, Porenta de, Mauzi Promo eng, Mauzi de, Snobilikat de, Kangaskhan eng, Tauros de, Relaxo de, Evoli Rocket de, Blaines Tauros eng, Tauboga de, Tauboss eng, Knuddeluff de, Dragonit Promo de, Snubbull de, Lickitung eng, Rattikarl Rocket de, Dodu de, Dratini Rocket de, Dragonir Rocket de, Dragoran de, Dragonite Rocket eng, Dragoran de, Enton Rocket eng, Enton de, Enton de, Entoron de, Garados de, Karpador Rocket de, Shigy Rocket eng, Light Azumaril eng, Aquana Rocket de, Tyracroc de, Magikarp eng, Kingler de, Entoron Rocket de, Tyracroc de, Wartortle Rocket eng, Croconaw eng, Karnimani de, Maril de, Jugong de, Seemon de, Sichlor eng, Bayleef eng, Oddish Rocket eng, Pinsir eng, Golbat Rocket de, Bisaflor de, Bisaknosp de, Bisaflor eng, Bibor de, Rettan Rocket eng, Smogmog Rocket de, Smogon Rocket eng, Giflor de, Sarzenia de, Kokowei de, Pineco eng, Sleimok Rocket de, Smettbo de, Duflor Rocket de, Sleimok de, Nidorina de, Nidorino de, Icognito de, Xatu de, Psiana de, Dark Exeggcutor eng, Abra de, Gengar de, Kadabra Rocket de, Hypno de, Simsala eng, Simsala de, Mewtu Promo eng, unm.
  &nbps;
  • 436
KL577528
  • KN200369
  • 3
  • 84508 Burgkirchen
  • Deutschland