Bauingenieur / Koordinator

Wir suchen Bauleiter, Koordinator für den Bau in Polen und Deutschland. Sprachkenntnisse: Polnisch, Deutsch. Bitte kontakt per email / Zatrudnimy Kierownika budowy( in?ynier) / koordynatora naszych budów w Polsce i Niemczech. Wymagamy bieg?ej znajomo?ci j?zyka polskiego i niemieckiego w mowie i pi?mie.

  &nbps;
  • 280
KL752446
  • Konsbud Serwis Sp.z o.o.
  • Vielank, 6
    19303 Alt Jabel, Deutschland
  • 0048731614400
  • 1
  • Webseite besuchen