Notebook Gericom Webgine XL

Pentium Mobile 1.1GHz, 15" TFT-Display, 256MB RAM, 20GB Festplatte, Soundchip 3D, 32MB Grafikchip 3D, 10/100 LAN-Adapter, Modem 56K, DVD Laufwerk, 3.5" Diskettenlaufwerk, Vorführgerät mit Garantie, Preis VB., Tel. 036373/99805, Fax: 036373/99835, www.ToWaMix.com
  &nbps;
  • 4087
KL33491
  • KN30015
  • 9
0