Kajutsegelboot GSK

Kajutsegelboot GSK 5.40 x 2,05, Tiefgang 30 cm bis1,30m, Mastlegevorrichtung, Motor 2PS von Yamaha neu, Trailer tüv neu, Bootskörper und Schwert überholt, Persenning, gepolstert mit Matten. Preis: 3000 € VB Tel.: 01729247291
  &nbps;
  • 1746
KL42762
  • KN10339
  • 32