Deutschkurs start 1 für Ehegattennachzug in Antalya

START DEUTSCH 1 KURSU ANTALYA

Almanca A1 kursumuz tamam?yla Goethe Enstitüsü'nün dil sertifika s?nav?na yönelik oldu?undan ö?rencilerimize yo?un olarak bu s?navda gerekli olan kelime hazinesi verilir ve gerekli becerilerin edinilmesine (dinleme, okuma, yazma ve konu?ma) yönelik çal??malar yap?l?r.

  &nbps;
  • 1990
KL524573
  • KN217717
  • 1
  • 07100 Antalya
  • Tuerkei