2x Flugtickets Stuttgart-Palma de Mallorca Hin-und Zurück

Preis: EUR 400,00

Verkaufen 2x Flugtickets von Stuttgart nach Palma de Mallorca und zurück.

Abflug 22.05.2010 11:05 - 13.00 Uhr Palma an

Rückflug 01.06.2010 20:30- 22:30 Stuttgart an

Pro Ticket 200,- Euro

  &nbps;
  • 717
KL531608
  • KN220553
  • 1
  • Deutschland