24.st.Betreuer

Ve?mi geehrte žena Schipflinger,

Aj Heise Ján a h?adáte prácu ako 24.st. Vedúci práce.

Som 21 rokov a ve?mi fleisig srde?ne chceli pomôc? starých ?udí.

Som zo Slovenska behersche nemeckého jazyka a bude rád, ke? mi pomôže pri h?adaní.

Moja e-mailová adresa: giovanni882@azet.sk

tel: 0902 314 268

?akujem vopred a zosta? Yours Grüße

Januára Plachetka

  &nbps;
  • 157
KL818808
  • KN309927
  • 1